Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat m. Radom
gmina: M. Radom
miejscowość: Radom

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zespół szkół i placówek oświatowych
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu
Śniadeckich 5
26-600 Radom
Poczta: Radom
telefon: 0483698066
fax: 0483698066
strona internetowa: www.zsoradom.prv.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu (Radom), jest to Zespół szkół i placówek oświatowych.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 33
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 4.01

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: mazowieckie
powiat:
gmina: